Verwaltungsrot

De Verwaltungsrot vun der Éilerenger Harmonie ass verantwortlech fir d’Leedung a fir d’Gestioun vum Patrimoine vum Veräin. De Verwaltungsrot këmmert sech och em d’Organisatioun vun alle Manifestatiounen, steet am Kontakt mat den Dirigenten, den Kommissiounen an der Union Grand-Duc Adolphe. Eenzel Memberen aus dem Verwaltungsrot representéieren d’Éilerenger Musek an der Éilerenger Veräinsentente souwéi an der Structure de Coordination vun de 4 Museken aus der Gemeng Suessem. 

D’Memberen vum Verwaltungsrot ginn all Joer am November zur Halschent duerch d’Generalversammlung gewielt. All Member huet e Mandat vun 2 Joer a kann nees erëm gewielt ginn. De President huet e Mandat vun 3 Joer. 

Kontakt
 
President

Jean-Jacques Rieff

E-Mail: president@harmonie-eilereng.com

Telefon: +352-621-146215

Secretariat

Maïte Franco

E-Mail: secretariat@harmonie-eilereng.com

Telefon: +352-621-755353

Trésorerie

Louis Tornambé

E-Mail: tresorier@harmonie-eilereng.com

Telefon: +352-621-215477

Weider Infos Clickt op dese Link fir all weider Kontaktinformatiounen

Besetzung vum Verwaltungsrot