Jugendkommissioun

Di wichtegst Kommissioun an der Éilerenger Musek as d’Jugendkommissioun. Hier Missioun besteet doranner sech em den Nowuess vun eisem Veräin ze këmmeren. Dozou gehéieren:

  • De Rekrutement vun neien Schüler
  • De Suivi vun eisen Schüler an den eenzelen Conservatoiren oder Museksschoulen 
  • De Fonctionnement vun der Jugendmusek “Éilerenger Harmoniechen”
  • Kontakt mam Musekschef vun der Harmoniechen 
  • Organisatioun vu Concert’en, Jugendstagen an aussermusikaleschen Aktivitéiten

D’Jugendkommissioun ënnersteet dem Verwaltungsrot. Hier Memberen ginn dem Verwaltungsrot proposéiert a ginn an der alljäerlecher Generalversammlung confirméiert. 

Kontakt
 
Responsable

Vito Leoci

E-Mail: vito.leoci@harmonie-eilereng.com

Telefon: +352-621-508985

Secretariat

Maïte Franco

E-Mail: secretariat@harmonie-eilereng.com

Telefon: +352-691-684904

Weider Infos Clickt op dese Link fir all weider Kontaktinformatiounen

Besetzung Jugendkommissioun