Photo Albums

  • 2021 »
  • Fete de la musique 2021 - Concert Ensembles

Flashmob 2021

UGDA Flashmob am Haff vum Kulturschapp mam Stéck “Smile …. it’s contagious” vum Tim Kleren. Dest am Kader vun der Fête de la Musique 2021. Direktioun: Claude Weiland.

Hämmelsmarsch 2021

Corona Video als Ersatz vum traditionellen Hämmelsmarsch zu Eilereng.